کلید و پریز مدنا

سری LUX شیشه
کلید و پریز مدنا

کلیـد و پـریـزهای Modena بـا کادرهای شیشه ا ی در رنگ های سفیـد،
نقـره ای، مشـکی و طلایـی
دارای کادرهای تک الی چهارخانه، همراه با 2 سال گارانتی تعویض مکانیزم.

474
16 بهمن 1393 - 10:12 16 بهمن 1393 - 10:45
G22.png G8.png G7.png G6.png G4.png G3.png G5.png G2.png