کلید و پریز مُدنا

سری economic رنگ متالیک
کلید و پریز مُدنا

کلیـد و پریـزهای Modena در رنگ های بـژ و آنتـراسیـت دارای کادرهای تـک الی چهارخانه،
با قیـمت منـاسب جـهت پـروژه های انبوه ساز.
مکانیزم این کلید و پریزها از جنس پلی کربنات و غیرقابـل اشتـعال بوده و قابلیـت جایـگیـری سیـم به
صورت پیچی جهت سهولت نصب و همچنین چنگک فلزی از دیگر محاسن این کلید و پریز ها می باشد.

286
15 بهمن 1393 - 15:36 16 بهمن 1393 - 9:59
B16.png B15.png B10.png B9.png B5.png B2.png