کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم _ HYUNDAI

"کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم -15 تا 1600 آمپر -مجهز به رله حرارتی مغناطیسی -مجهز به رله های الکترونیکی"
کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم  _  HYUNDAI

"کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم
-15 تا 1600 آمپر
-مجهز به رله حرارتی مغناطیسی
-مجهز به رله های الکترونیکی
-400 تا 1250 آمپر
-قدرت قطع اتصال کوتاه تا 150 کیلو آمپر
-2،3و4 پل
-قابلیت نصب لوازم جانبی همچون :
(رله شانت تریپ،رله آندر ولتاژ-کنتاکت کمکی،کنتاکت خطا و دسته کمکی گردان و ...)"

214
21 تیر 1394 - 16:04
8.jpg