کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX160

کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX160


سفارش با واتساپ
کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX160

با قدرت قطع ۲۵kA

LV430311 کلید کمپکت ۱۲۵ آمپر سه پل ۲۵kA
LV430310 کلید کمپکت ۱۶۰ آمپر سه پل ۲۵kA


با قدرت قطع ۳۶kA

LV430631 کلید کمپکت ۱۲۵ آمپر سه پل ۳۶kA
LV430630 کلید کمپکت ۱۶۰ آمپر سه پل ۳۶kA
LV430770 کلید کمپکت ۱۶۰ آمپر سه پل Micrologic 2.2 36kA

با قدرت قطع ۵۰kA
LV430841 کلید کمپکت ۱۲۵ آمپر سه پل ۵۰kA
LV430840 کلید کمپکت ۱۶۰ آمپر سه پل ۵۰kA
LV430775 کلید کمپکت ۱۶۰ آمپر سه پل Micrologic 2.2 50kA

سفارش با واتساپ

1086
27 تیر 1395 - 10:19
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX160