کلید و پریز مُدنا

سری economic
کلید و پریز مُدنا

کلیـد و پریـزهای سفید رنگ Modena دارای کادرهای تـک الی چهارخانه،با قیـمت منـاسب جـهت پـروژه های انبوه ساز.
مکانیزم این کلید و پریزها از جنس پلی کربنات و غیرقابـل اشتـعال بوده و قابلیـت جایـگیـری سیـم به
صورت پیچی جهت سهولت نصب و همچنین چنگک فلزی از دیگر محاسن این کلید و پریز ها می باشد.

281
15 بهمن 1393 - 15:26 15 بهمن 1393 - 15:27
Ee4.png Ee.png Ee3.png Ee1.png E7.png E2.png