کلیدهای خلاء و گازی آ ب ب ABB

کلیدهای خلاء و گازی آ ب ب ABB VD4 HD4 تا 36 کیلو ولت

کلیدهای فشار متوسط داخل تابلویی خلاء وگازی  ABB  در ورژنهای کشویی وفیکس

اصل ایتالیا به همراه یکسال گارانتی

 

کلیدهای خلاء و گازی آ ب ب ABB

27
6 مهر 1395 - 11:09 6 مهر 1395 - 11:19