کلیدهای خلاء و گازی آ ب ب ABB

کلیدهای خلاء و گازی آ ب ب ABB VD4 HD4 تا 36 کیلو ولت
کلیدهای خلاء و گازی آ ب ب ABB

کلیدهای فشار متوسط داخل تابلویی خلاء وگازی  ABB  در ورژنهای کشویی وفیکس

اصل ایتالیا به همراه یکسال گارانتی

 

10
6 مهر 1395 - 11:09 6 مهر 1395 - 11:19