کلید مینیاتوری سه فاز 3p

کلید مینیاتوری سه فاز 3p


سفارش با واتساپ
کلید مینیاتوری سه فاز 3p

کلید مینیاتوری سه فاز 3p تیپ C مخصوص سیستم های موتوری این ین کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان معین ، مدار را قطع می کنند و زمان قطع آنها از تیپ B بیشتر است
۲۴۳۴۵ ۳P 2A مینیاتور ۳ پل۲ آمپر
۲۴۳۴۷ ۳P 4A مینیاتور ۳ پل۴ آمپر
۲۴۳۴۸ ۳P 6A مینیاتور ۳ پل ۶ آمپر
۲۴۳۴۹ ۳P 10A مینیاتور ۳ پل ۱۰آمپر
۲۴۳۵۰ ۳P 16A مینیاتور ۳ پل ۱۶آمپر
۲۴۳۵۱ ۳P 20A مینیاتور ۳ پل ۲۰آمپر
۲۴۳۵۲ ۳P 25A مینیاتور ۳ پل ۲۵آمپر
۲۴۳۵۳ ۳P 32A مینیاتور ۳ پل ۳۲آمپر
۲۴۳۵۴ ۳P 40A مینیاتور ۳ پل ۴۰آمپر
۲۴۳۵۵ ۳P 50A مینیاتور ۳ پل ۵۰آمپر
۲۴۳۵۶ ۳P 63A مینیاتور ۳ پل ۶۳آمپر

سفارش با واتساپ

1283
27 تیر 1395 - 9:42
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید مینیاتوری سه فاز 3p