خدمات صنعت برق

مطالعات شبکه برق

مطالعات شبکه برق

کاربلدها

مطالعات شبکه درخصوص نیروگاهها، پست‌ها، خطوط انتقال و توزیع، مصرف کننده های صنعتی مانند ایستگاه های پمپاژ و کارخانه ها و… شامل مطالعات پخش بار، ا...

خدمات شرکت:

خدمات شرکت:

PTS Company

طراحی، تولید تجهیزات و اجرای سیستم های اتصال به زمین، صاعقه گیر و حفاظت کاتدی