درخشش الکتریک شرکت کالای الکتریک درخشش

تجهیزات و خدمات مخابراتی مرکز توزیع رسمی

درخشش الکتریک
این مجموعه با بیش از 50 سال سابقه درخشان در صنعت برق و بهره مندی از 25 نفر پرسنل آموزش دیده و دارای تحصیلات مرتبط با ایفای نقش در تیم درخشش ،یکی از مراکز مورد اعتماد صاحبان و مدیران صنایع بوده و از این رو خود را در زمره معتبر ترین مراکز ارائه خدمات تخصصی ،به مخاطب قرار داده است که ذیلاً به بخشی از برندهایی که انحصاراً توزیع آنها را عهده دار می باشد اشاره گردیده است :
لوترون ،هیوکی ،کیوریتسو ،فلوک ،مستک ،ساندوی ،آنلی ،ایتالیانا رله ،ومر و هیوندای

لطفا به وب سایت اصلی درخشش الکتریک به نشانی WWW.DERAKHSHESH.COM مراجعه نمایید.

برگ نماهای مرتبط
درخشش الکتریک درخشش الکتریک 2 out of 10 based on 50 ratings.