کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری تکفاز

کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری تکفاز


سفارش با واتساپ
کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری تکفاز

کلید مینیاتوری سه فاز 3p تیپ C مخصوص سیستم های موتوری این ین کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان معین ، مدار را قطع می کنند و زمان قطع آنها از تیپ B بیشتر است
۲۴۳۹۶ ۱P 2A مینیاتور تک پل ۲ آمپر ۲۴۳۹۸ ۱P 4A
مینیاتور تک پل ۴ آمپر ۲۴۳۹۹ ۱P 6A
مینیاتور تک پل ۶ آمپر ۲۴۴۰۱ ۱P 10A
مینیاتور تک پل ۱۰ آمپر ۲۴۴۰۳ ۱P 16A
مینیاتور تک پل ۱۶آمپر ۲۴۴۰۴ ۱P 20A
مینیاتور تک پل ۲۰آمپر ۲۴۴۰۵ ۱P 25A
مینیاتور تک پل ۲۵آمپر ۲۴۴۰۶ ۱P 32A
مینیاتور تک پل ۳۲آمپر ۲۴۴۰۷ ۱P 40A
مینیاتور تک پل ۴۰آمپر ۲۴۴۰۸ ۱P 50A
مینیاتور تک پل ۵۰آمپر ۲۴۴۰۹ ۱P 63A
مینیاتور تک پل ۶۳آمپر

سفارش با واتساپ

1312
27 تیر 1395 - 9:39 27 تیر 1395 - 9:42
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری تکفاز