products

کلید و پریز

کلید و پریز

کلید و پریز  

کلید وسیله ای برای قطع یا وصل کردن جریان برق می باشد و پریز ها خروجی جریان برق می باشند که می توان دستگاه های برقی را به آن متصل کرد. از کلید ها برای تغییر جریان الکتریسیته هم استفاده می شود.کلید و پریز جزء محصولات تجهیزات انتقال و توزیع برق می باشد.

انواع کلیدها

کلیدها انواع مختلفی دارند:

پر کاربردترین نوع کلید 

پر کاربردترین نوع کلید، کلید مکانیکی می باشد که در دسترس انسان می باشد و می تواند به راحتی آن را کنترل کند.  کلیدهای لمسی این کلیدها در ساخت ساختمان های هوشمند بیشتر به کار می رود این نوع از کلیدها با حس گرمایی دست فرمان قطع و وصل جریان برق را صادر می کنند کلید ها کاربرد زیاد و متنوعی  دارند که برخی از آنها با توجه به جنسشان صنعتی و برخی دیگر در منازل یا اداره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع پریز  

 پریز یکی از ملموس ترین تجهیزات انتقال برق می باشند که به ما خروجی جریان برق را به صورت ایمن و درست در اختیار ما قرار می دهند. وسیله ای است برای اتصال سیم ها که براساس حفاظت دسته بندی می شوند برخی از آن ها اتصال به زمین و برخی دیگر مانند اتصال به زمین می باشد از انواع آن می توان به پریز تک فاز و پریز سه فاز اشاره کرد. پریز ها هم بر اساس جنس به دو نوع صنعتی و خانگی تقسیم می شوند. 

 

z