products

کلید و پریز

کلید و پریز

کلید و پریز  

کلید وسیله ای برای قطع یا وصل کردن جریان برق می باشد و پریز ها خروجی جریان برق می باشند که می توان دستگاه های برقی را به آن متصل کرد. از کلید ها برای تغییر جریان الکتریسیته هم استفاده می شود.کلید و پریز جزء محصولات تجهیزات انتقال و توزیع برق می باشد.

پر کاربردترین نوع کلید 

پر کاربردترین نوع کلید، کلید مکانیکی می باشد که در دسترس انسان می باشد و می تواند به راحتی آن را کنترل کند. از انواع کلید ها می توان به این موارد اشاره کرد: کلید مینیاتوری، کلید تاچ، کلید اتوماتیک، کلید محافظ جان، کلید حرارتی. موارد کاربرد کلید بسیار زیاد می باشد که برخی از آنها با توجه به جنسشان صنعتی و برخی دیگر در منازل یا اداره ها مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع پریز  

 پریز یکی از ملموس ترین تجهیزات انتقال برق می باشند که به ما خروجی جریان برق را به صورت ایمن و درست در اختیار ما قرار می دهند. از انواع آن می توان به پریز تک فاز و پریز سه فاز اشاره کرد. پریز ها هم بر اساس جنس به دو نوع صنعتی و خانگی تقسیم می شوند.