درایور سری ATV61

درایو (کنترل موتور) اینورتر - درایور سری ATV61


درایور سری ATV61

ATV61HU22N4Z کنترل دور ۲٫۲ کیلووات
ATV61HU40N4Z کنترل دور ۴ کیلووات
ATV61HD11N4Z کنترل دور ۱۱ کیلووات
ATV61HD22N4Z کنترل دور ۲۲ کیلووات
ATV61HD30N4Z کنترل دور ۳۰ کیلووات
ATV61HD45N4Z کنترل دور ۴۵ کیلووات
ATV61HD55N4Z کنترل دور ۵۵ کیلووات
ATV61HD75N4Z کنترل دور ۷۵ کیلووات
ATV61HD90N4D کنترل دور ۹۰ کیلووات
ATV61HC11N4D کنترل دور ۱۱۰ کیلووات
ATV61HC13N4D کنترل دور ۱۳۲ کیلووات
ATV61HC16N4D کنترل دور ۱۶۰ کیلووات
ATV61HC22N4D کنترل دور ۲۲۰ کیلووات
ATV61HC25N4D کنترل دور ۲۵۰ کیلووات
ATV61HC31N4D کنترل دور ۳۱۵ کیلووات
ATV61HC40N4D کنترل دور ۴۰۰ کیلووات


234
20 تیر 1395 - 10:18 15 اسفند 1395 - 20:13
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - درایور سری ATV61