اینورتر سری AC90

درایو (کنترل موتور) اینورتر
اینورتر سری AC90

تکفاز 220V, 0.4-2.2KW
سه فاز , 220V, 0.4-2.2KW
سه فاز 380V, 0.75-110KW

4
20 تیر 1395 - 12:22