رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM301

رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM301 جی ای سی gic
رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM301

محافظت در برابر قطع فاز، فاز معکوس و عدم تقارن فاز
بدون نیاز به منبع تغذیه
سنجش ولتاژ اصلی
تنظیمات 1C/O و 2C/O
طراحی شده برای نظارت بخش صنعتی و کشاورزی

20
31 فروردین 1395 - 11:54