مبدل سری CN-6000

مبدل Converter
مبدل سری CN-6000

مبدل با صفحه نمایش 2 رنگ
پالس ورودی: هیچ تماسی 0 تا 50 کیلو هرتز 0-45 هرتز تماس با
ورودی سطح پایین 0-1 VDC / ورودی سطح بالا: 5-24 VDC
نسبت وظیفه: 30 تا 70٪

7
21 تیر 1395 - 11:40