products

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی چیست؟

یکی از مهمترین ارکان تولید صنعتی ، اتوماسیون صنعتی می باشد هدف از اتوماسیون سازی بکارگیری ربات ها ، افزایش بهره وری تجهیزات صنعتی و تولیدی است .به کلیه محصولات و تجهیزاتی که خودفرمان و یا رباتیک هستند اتوماسیون صنعتی می گویند که این امر موجب تسریع در تولید و حداقل خطاهای انسانی می گردد. تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق زیادی در رده محصولات اتوماسیون صنعتی قرار میگرند و کاربرد ها و کارکردهای کاملا متفاوتی از هم را دارا هستند .به وجود آوردن هماهنگی به واسطه استفاده از تکنولوژی اتوماسیون میان دستگاهها و رباتهاست .

کاربرد های اتوماسیون صنعتی

ماشین آلات و تجهیزاتی که در رده اتوماسیون صنعتی قرار می گیرند کارکرد های متفاوتی دارند و در صنایع مختلف غذایی، دارویی، شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی و غیره استفاده میشوند. این دسته از محصولات عموما در رده های صنعتی و نیمه صنعتی کاربرد داشته و بسیار گسترده هستند . پیشرفت های تکنیکی د رکنترل فرایند و اندازه گیری پارامترهای مختلف صنعتی باعث ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه های تولیدی شده است .

فرایند تولید سیستم های اتوماسیون

1- فرایندهای واگرا مانند شیمیایی،غذایی و ...

2- فرایندهای همگرا مانند خودروسازی، الکترونیک و ...

اجزای تشکیل دهنده سیستم اتوماسیون صنعتی

1- اندازه گیری :  در اتوماسیون صنعتی چشم سیستم های کنترل محسوب می شوند که با کمی سازی مقادیر فرایندی کنترل کننده فرمان لازمه را برای محرک جهت کنترل فرایند ارسال می نماید 

هر دستگاه اندازه گیری از سه جزء تشکیل می شوند: سنسور، ترانسدیوسر،ترانسمیتر

2- کنترل کننده: دومین بخش ابزار دقیق بخش کنترل می باشد که شامل کنترل کمی، کیفی، حفظ ایمنی و محیط ریست می باشد

3- محرک ها: شامل ادواتی می باشد که سیگنال های خروجی را از قسمت کنترل کننده دریافت می کنند و متناسب با این سیگنال ها عمل می کنند مانند شیرهای کنترل و الکترو موتورها 

مزایای اتوماسیون صنعتی
  •  افزایش کیفیت تولیدات 
  • تکرارپذیری فرایندها
  •  افزایش سرعت
  • کنترل دقیق کیفیت 
  • کاهش ضایعات 
  • افزایش بهره وری 
  • افزایش امنیت و ایمنی منابع انسانی و کاهش فشار روحی و روانی 

 

 

برگ نما بستری است برای معرفی مشاغل و محصولات این حوزه از صنعت و تجارت که اجازه میدهد این محصولات به طور گسترده قابلیت معرفی و گسترش داشته باشند.

 

 

 

z