شمارنده ضربه ای سری CR 26 چهار دیجیت

شمارنده ضربه ای سری CR 26 چهار دیجیت جی ای سی gic
شمارنده ضربه ای سری CR 26 چهار دیجیت

4 دیجیت، طراحی جمع و جور و مقاوم
دکمه تنظیم مجدد فشاری
بدون نیاز به روغن کاری و تعمیر و نگهداری
قفل اختیاری برای دکمه تنظیم مجدد
قابلیت نصب روی پنل و پایه

22
31 فروردین 1395 - 14:47