سنسور فلوتر سری PTFA2115

سنسور فلوتر سری PTFA2115
سنسور فلوتر سری PTFA2115

جریان خروجی: 500mA

 

6
22 تیر 1395 - 12:25