کنترلر دما ALFA/AM _ atbin

"NOVA Analogکنترلر سری Controller NOVA Analog"
کنترلر دما  ALFA/AM   _   atbin

"NOVA Analogکنترلر سری
Controller NOVA Analog
ALFA/AMبازه دما(نوع ترموکوپل) OR1: مدل
96x96x100(S) , 96x48x100(H): ابعاد
48x96x100(V)
نوع نصب : تابلویی
3.5 Digit: صفحه نمایش
0.1 % < 200ppm / ⁰C for Pt100: دقت اندازه گیری
0.4% < 200ppm / ⁰C for Thermocouple
خروجی : یک رله دو حالته
220V AC ± 10% ,50-60Hz: ولتاژ تغذیه
«3VA: توان مصرفی
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

122
20 تیر 1394 - 14:18
3.jpg