products

کنترلر

کنترلر

کنترلر چیست؟

 

کنترلر کنترل کننده ای که مغز متفکر سیستم های کنترلی می باشد را کنترلر می نامند. کارایی آن به این شکل است که کلیه سیستم  های کنترلی تمامی اطلاعات دریافتی خود را به این سیستم انتقال میدهند و در نهایت کنترلر تصمیم نهایی را برای نشان دادن عکس العمل درست می گیرد. معمولا در صنایع بزرگ مثل نفت، گاز و پتروشیمی، کارخانجات سیمان و غیره از آن استفاده می گردد. کنترلر یکی محصولات اتوماسیون صنعتی می باشد.

 

انواع کنترلر

 

کنترلر ها به 3 دسته تقسیم می شوند: کنترل کننده های الکتریکی و الکترونیکی، کنترل کننده هیدرولیکی، کنترل کننده پنوماتیکی. از انواع آنها هم می توان به این موارد اشاره کرد: کنترلر حرارتی، کنترلر دما،  کنترلر چراغ راهنمایی

z