مولتی تستر ولت قلمی MS8212A _ Mastech

"MS8212A مولتی تستر ولت قلمی "
مولتی تستر ولت قلمی   MS8212A  _  Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
جریان:0 ~ 200mA AC/DC
ولتاژ: 0 ~ 600V AC/ DC
مقاومت الکتریکی: 0 ~ 20MΩ
اندازه گیری ماکزیمم مقادیر (peak hold)
اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود –بدنه ضربه گیر
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوط
"

120
30 تیر 1394 - 16:33
9.jpg