محصولات اتوماسیون صنعتی صنعت دقیق تیکا

سیستم کنترل هوشمند مرغداری


محصولات اتوماسیون صنعتی صنعت دقیق تیکا

محصولات اتوماسیون صنعتی صنعت دقیق تیکا

اتوماسیون مرغداری قلب و مرکز فرماندهی کل یک سالن مرغداری محسوب می شود این دستگاه مزایای زیادی به ارمغان می آورد از جمله:
– حذف کلیه مراحل دستی کنترل و کاهش هزینه های نیروی انسانی
– کاهش در تردد نیروی انسانی به داخل سالن جهت پیشگیری از بیماریها
– افزایش بهره وری (کاهش قطعات، بهبود ضریب تبدیل، کاهش زمان تولید)
– کاهش مصرف انرژی برق و سوخت
– جلوگیری از هرگونه خطا و اشتباه و سهل انگاری و غیره
شرکت مهندسی تیکا پس از تحقیق و مطالعه اولیه در موضوع سالن مرغداری و نیازها و معضلات آن و بررسی نمونه های خارجی با استفاده از محصولات گذشته خود اقدام به طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون مرغداری خود کرده است از ویژگیهای دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • منوهای فارسی و قابل فهم برای اپراتور
  • تعریف شب و روز مصنوعی (نور متناوب)
  • نمایش داده ها روی نمودار و جدول (دما و رطوبت)
  • امکان کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری * برنامه ریزی و روش کنترل با توجه به سن گله
  • ذخیره داده ها (دما و رطوبت) برروی حافظه Flash
  • انواع تهویه (حداقلی - انتقالی - تونلی)
  • قرار دادن عدد رمز و محدود کردن سطح دسترسی بخش های مختلف

 شرکت صنعت دقیق تیکا ارائه دهنده انواع تجهیزات اتوماسیون صنعتی


1878
25 بهمن 1393 - 15:34 15 اسفند 1395 - 16:36
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - محصولات اتوماسیون صنعتی صنعت دقیق تیکا