اتوماسیون

سیستم کنترل هوشمند مرغداری
اتوماسیون

اتوماسیون مرغداری قلب و مرکز فرماندهی کل یک سالن مرغداری محسوب می شود این دستگاه مزایای زیادی به ارمغان می آورد از جمله:
– حذف کلیه مراحل دستی کنترل و کاهش هزینه های نیروی انسانی
– کاهش در تردد نیروی انسانی به داخل سالن جهت پیشگیری از بیماریها
– افزایش بهره وری (کاهش قطعات، بهبود ضریب تبدیل، کاهش زمان تولید)
– کاهش مصرف انرژی برق و سوخت
– جلوگیری از هرگونه خطا و اشتباه و سهل انگاری و غیره
شرکت مهندسی تیکا پس از تحقیق و مطالعه اولیه در موضوع سالن مرغداری و نیازها و معضلات آن و بررسی نمونه های خارجی با استفاده از محصولات گذشته خود اقدام به طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون مرغداری خود کرده است از ویژگیهای دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* منوهای فارسی و قابل فهم برای اپراتور
* تعریف شب و روز مصنوعی (نور متناوب)
* نمایش داده ها روی نمودار و جدول (دما و رطوبت)
* امکان کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری * برنامه ریزی و روش کنترل با توجه به سن گله
* ذخیره داده ها (دما و رطوبت) برروی حافظه Flash
* انواع تهویه (حداقلی - انتقالی - تونلی)
* قرار دادن عدد رمز و محدود کردن سطح دسترسی بخش های مختلف

 

189
25 بهمن 1393 - 15:34 25 اسفند 1394 - 14:26