"> ">

ابزار دقیق

تجهیزات ابزار دقیق برای اندازه گیری های مختلف طی یک روند برای یک محصول و یا یک ناحیه مشخص جهت به دست آوردن اطلاعات و کنترل شرایط به کار میرود. کالیبراسیون، انواع مولتی متر، آمپرسنج و آمپر متر، انواع ترنسمیتر، انواع سنسور، نیروسنج، صداسنج، غبار سنج، لرزش سنج، باد سنج، اسیلوسکوپ و ... را در اینجا بیابید.

ابزار دقیق و مهندسی کنترل

مهندسی کنترل یا مهندسی کنترل سیستم قواعدی هستند که تئوری کنترل برا ی طراحی سیستم ها با رفتارهای مورد نظر تامین میکنند. مهندسان کنترل مسئول تحقیقات، طراحی، گسترش و کنترل دستگاه ها و سیستم ها عموما در بحث تولید امکانات و ماشین های کارخانجات هستند. چگونگی استفاده از سنسور ها جهت اندازه گیری خروجی عملیاتی جهت کنترل سیستم و اندازه گیری هایی که میتواند در جهت بهبود روند عملیاتی و خواستگاه مورد نیاز از سیستم رهنمود کند. مهندسی کنترل با استفاده از ابزار دقیق این خواست ها را تامین میکند.

جستجو در خدمات و محصولات

نماینده رسمی DTE

ابزار مشهد

DTE تولید کننده انواع دستگاه هایپات HIPOT ، تزریق جریان ، عیب یاب کابل ، تست رله های حفاظتی، فازمتر ، تانژانت دلتا ، کیلوولت متر ، کابل سوز، دست...

آموزش

ایستا خرد پارسه

سمینار بزرگ واقع در پارک علم و فناوری شرکت توزیع برق مازندران، تور علمی-کاربردی اندازه گیری ارت دماوند، سمینار علمی-کاربردی مهندسین برق استان گل...

ابزار دقیق - برگ نماهای مرتبط

رایان تک صنعت

رایان تک صنعت

نماینده رسمی فروش کلیه تجهیزات ابزار دقیق مرتبط با صنع...