گیره سوسماری الکترو پی جی پی ، پراب ELECTRO-PJP ، ترمینال برق شواتزینگر ، فیش برق SCHUTZINGER

راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت SCHUTZINGER آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع فیش‎های نری و مادگی، سیم رابط و گیره سوسماری اعلام می‎دارد.
گیره سوسماری الکترو پی جی پی ، پراب  ELECTRO-PJP ، ترمینال برق شواتزینگر ، فیش برق SCHUTZINGER

راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت SCHUTZINGER آلمان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع فیش‎های نری و مادگی، سیم رابط و گیره سوسماری اعلام می‎دارد.

1. فیش نری قابل پارالل از کنار ( FK 8S ) مارک شویتزینگر آلمان.
2. سوکت مادگی سیار ( KU 02L ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
3. فیش نری محافظ دار ( SFK 30S/2.5 ) مارک شویتزینگر آلمان.
4. فیش نری ( FK 02L ) مارک GERMANY SCHUTZINGER .
5. فیش نری قابل پارالل، محافظ دار ( SFK 40S/2.5 ) مارک شواتزینگر آلمان.
6. فیش نری قابل پارالل از کنار و پشت ( FK 02S ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
7. فیش نری قابل پارالل ( FK 11L ) مارک شویتزینگر آلمان.
8. فیش نری قابل پارالل از پشت ( FK 15S ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
9. سوکت مادگی جهت کلیه فیش های نری ( SEB 1987 ) شواتزینگر آلمان.
10. سوکت مادگی تابلویی ( IBU 2011 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
11. سوکت مادگی جهت کلیه فیش های نری ( SEP 1777 ) مارک شویتزینگر آلمان.
12. سوکت مادگی تابلویی بدنه فلزی ( BU 404 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
13. سوکت مادگی ته پیچ دار جهت نصب ترمینال (124046 ) مارک شواتزینگر آلمان.
14. ترمینال خروجی تابلویی جهت اتصال فیش نری و سیم ( POL 1994 ) مارک SCHUTZINGER آلمان .
15. سوکت مادگی تابلویی ( IBU 401 ) مارک شویتزینگر آلمان.
16. ترمینال خروجی همراه با فیش نری جهت اتصال سریع سیم ( SDK 502 ) مارک SCHUTZINGER آلمان.
17. ترمینال خروجی تابلویی جهت اتصال سریع سیم ( SDK 503 ) مارک شواتزینگر آلمان.
18. ترمینال خروجی صنعتی ( POL 631 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
19. ترمینال خروجی صنعتی ( POL 102 ) مارک شویتزینگر آلمان.
20. آداپتور تبدیل فیش ( A 40-20S ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
21. سر پراب آزمایشگاهی با پین همراه مادگی ( LB 4-1.5S/20 ) مارک شواتزینگر آلمان.
22. آداپتور تبدیل فیش ( A 20-40S ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
23. سر پراب با فیش ( SPS 2124 ) مارک شویتزینگر آلمان.
24. سر پراب جهت نمونه گیری از سیم روکش دار ( 121046 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
25. سر پراب همراه با قلاب و مادگی ( 121026 ) مارک شواتزینگر آلمان.
26. سر پراب با فیشU شکل ( 124000 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
27. سر پراب سوزنی همراه با مادگی ( SPS 2590 ) مارک شویتزینگر آلمان.
28. سر پراب سوزنی همراه با مادگی ( SPS 2700 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
29. سر پراب سوزنی همراه با سوزن فنری و مادگی ( SPS 2710 ) مارک شواتزینگر آلمان.
30. گیره سوسماری بدون روکش ( AK 305 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
31. گیره سوسماری کوچک جهت فیش‎های نری ( AK 2799 ) مارک شویتزینگر آلمان.
32. سر پراب همراه با قلاب و مادگی ( SKPS 6780 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
33. گیره سوسماری جهت فیش‎های نری ( SAK 2492 ) مارک شواتزینگر آلمان.
34. گیره سوسماری جهت فیش‎های نری ( SAK 2493 ) مارک SCHUTZINGER GERMANY.
35. گیره سوسماری جهت فیش‎های نری ( SAK 6675 ) مارک شویتزینگر آلمان.

 

27
25 مرداد 1395 - 16:52 2 آبان 1395 - 11:23