کنترلر دما NOVA/AT _ atbin

"AT,NOVA کنترلر سری AT&NOVA; Series"
کنترلر دما   NOVA/AT   _   atbin

"AT,NOVA کنترلر سری
AT&NOVA Series
NOVA/ATبازه دما(نوع ترموکوپل) OR1: مدل
96x96x100(S) , 96x48x100(H): ابعاد
48x96x100(V)
نوع نصب : تابلویی
3.5 Digit: صفحه نمایش
0.1 % < 200ppm / ⁰C for Pt100: دقت اندازه گیری
0.4% < 200ppm / ⁰C for Thermocouple
خروجی : یک رله دو حالته
220V AC ± 10% ,50-60Hz: ولتاژ تغذیه
«3VA : توان مصرفی
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

137
20 تیر 1394 - 14:21
4.jpg