گروه مهندسی سیکاپ تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ

برق و الکترونیک شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپاز کادرآموزش دیده ومجرب اقدام به ارائه مشاوره، فروش و خدمات پس از فروش نموده است

شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق سیکاپ با مشاوره مهندسی و با هدف ارتقاء سطح کیفی وکمی تولیدات صنایع کشور درزمینه ارائه تجهیزات و سیستمهای آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و کنترل کیفیت، با بهره مندی از کادرآموزش دیده ومجرب اقدام به ارائه مشاوره، فروش و خدمات پس از فروش نموده است.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
گروه مهندسی سیکاپ گروه مهندسی سیکاپ 1 out of 10 based on 19 ratings.