کنترلر دما MEGA700 _ atbin _PID

"MEGA700 کنترلر Controller MEGA 700"
کنترلر دما MEGA700   _     atbin  _PID

"MEGA700 کنترلر
Controller MEGA 700
Mega700: مدل
96x96x100: ابعاد
نوع نصب : تابلویی
4 Digit: صفحه نمایش
:مولتی ورودی
:مولتی خروجی خروجی اصلی
رله دو حالته خروجی آلارم
220V AC ± 10% ,50-60Hz: ولتاژ تغذیه
«3VA: توان مصرفی
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

270
20 تیر 1394 - 14:14 20 تیر 1394 - 14:15
2.jpg