S7-200 PLC

اتوماسیون صنعتی PLC
S7-200 PLC

یک micro PLC ارزان قیمت است.
می تواند برای مقاصد ساده تا نسبتا پیچیده کنترلی بکار رود.
نصب ، برنامه نویسی و کار با آن ساده است.
به صورت Compact عرضه می شود و I/O های آن On Board است.
انواع مختلف دارد و در برخی از انواع آن می توان مدول اضافی نیز در کنار CPU قرار داد
برنامه نویسی آن با نرم افزار Step7-micro/win انجام می شود .

7
20 تیر 1395 - 15:58