شرکت مهندسی توسعه وتامین صفاانرژی صفا انرژی

صنایع روشنایی،درایو وسافت استارتر،برق واتوماسیون

شرکت مهندسی وبازرگانی صفا انرژی براساس سوابق وتجربیات بیشتراز25 سال مدیران وکارشناسان خوددر زمینه خدمات مهندسی  وببازرگانی  وتامین تجهیزات درپروژه های صنعتی وساختمانی آماده ارائه خدمات درحوزه برق واتوماسیون صنعتی وبه شکل تخصصی درموارد ذیل میباشد:

1-درایوسافت استارتر

2-تجهیزات برق صنعتی ،توزیع وحفاظت

3-اتوماسیون صنعتی وابزاردقیق

4-صنایع روشنایی ونورپردازی

برگ نماهای مرتبط
شرکت مهندسی توسعه وتامین صفاانرژی شرکت مهندسی توسعه وتامین صفاانرژی 1 out of 10 based on 4 ratings.