کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری 2 فاز

کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری 2 فاز


سفارش با واتساپ
کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری 2 فاز

کلید مینیاتوری سه فاز 3p تیپ C مخصوص سیستم های موتوری این ین کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان معین ، مدار را قطع می کنند و زمان قطع آنها از تیپ B بیشتر است
۲۴۳۳۲ ۲P 2A مینیاتور ۲ پل ۲ آمپر
۲۴۳۳۴ ۲P 4A مینیاتور ۲ پل ۴ آمپر
۲۴۳۳۵ ۲P 6A مینیاتور ۲ پل ۶ آمپر
۲۴۳۳۶ ۲P 10A مینیاتور ۲ پل ۱۰آمپر
۲۴۳۳۷ ۲P 16A مینیاتور ۲ پل ۱۶آمپر
۲۴۳۳۸ ۲P 20A مینیاتور ۲ پل۲۰آمپر
۲۴۳۳۹ ۲P 25A مینیاتور ۲ پل ۲۵آمپر
۲۴۳۴۰ ۲P 32A مینیاتور ۲ پل ۳۲آمپر
۲۴۳۴۱ ۲P 40A مینیاتور۲ پل ۴۰آمپر
۲۴۳۴۲ ۲P 50A مینیاتور ۲ پل ۵۰آمپر
۲۴۳۴۳ ۲P 63A مینیاتور۲ پل ۶۳آمپر

سفارش با واتساپ

969
27 تیر 1395 - 9:40
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری 2 فاز