کلید و پریز مدنا

سری LUX آلومینیوم
کلید و پریز مدنا

کلیـد و پـریـزهای Modena بـا کادرهای آلومینیوم در رنگ های برنز، نقـره ای و مشـکی
دارای کادرهای تک الی سه خانه، همراه با 2 سال گارانتی تعویض مکانیزم.

314
16 بهمن 1393 - 10:10 16 بهمن 1393 - 10:11
A4.png A3.png A2.png A1.png