products

کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری چیست؟

کلید مینیاتوری یکی از انواع کلیدی که نقش به سزایی در حفاظت از سازه های الکتریکی دارند و در صورت مشکل در جریان الکتریسیته جریان را به صورت اتوماتیک قطع می کند. از این کلید به عنوان فیوز هم استفاده می گردد و جزء محصولات تجهیزات انتقال و توزیع برق می باشد. امروزه یکی از مهم ترین مکانیزم های منازل کلید های مینیاتوری می باشد.

انواع کلید مینیاتوری

از انواع کلید های مینیاتوری می توان به این موارد اشاره کرد:

کلید مینیاتوری سه فاز، کلید مینیاتوری تک فاز، کلید مینیاتوری دو فاز.  

 

z