اینورتر درایو سری SMV IP65

درایو (کنترل موتور) اینورتر
اینورتر درایو سری SMV IP65

Power range: 0.37 to 22 kW -1.3 to 47 A

 

5
20 تیر 1395 - 12:18