درایو کنترل سرعت سری iC5

درایو (کنترل موتور) اینورتر
درایو کنترل سرعت سری iC5

0.37kW 230V 1ph to 3ph

7
20 تیر 1395 - 12:11