سنسور فوتوالکتریک فشرده سری QS18

سنسور فوتوالکتریک فشرده سری QS18
سنسور فوتوالکتریک فشرده سری QS18

مدل استاندارد 4 سیم 2 متر یا 9متر با 3یا4سیم
خروجی PNPوNPN
منبع تغذیه 10-30 VDC
شاخص وضعیت برای روشن،اضافه بارخروجی،سیگنال دریافتی و...
پاسخ خروجی کمتر از 1 میلی ثانیه برای سنجش های تکراری
دمای کارکرد −25تا+50سانتی گراد

6
22 تیر 1395 - 13:39