رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM500

رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM500 جی ای سی gic
رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM500

محافظت در برابر قطع فاز، فاز معکوس و عدم تقارن فاز
استفاده برای 3 فاز با 4 رشته سیم و سیستم های تک فاز
انتخاب زمان تاخیر
LED برای نمایش وضعیت تغذیه و حالت خطا
اندازه گیری ولتاژ منشاء
حالتهای 1C/O و 2C/O
مدلهای: MD71BH - MD71BF - MD71B9 - MG73BH - MG73BF - MG73B9 - MAC04D0100

21
31 فروردین 1395 - 11:55