سنسور فوتوالکتریک سری E3NC

سنسور فوتوالکتریک سری E3NC


سنسور فوتوالکتریک سری E3NC

مدل E3NC-LH03 E3NC-LH03+
E39-P51
منبع نور دیود لیزر نیمه هادی قابل مشاهده (660 نانومتر)،
1.35 میلی وات
فاصله
سنجش حالت گیگا-قدرت (GIGA) 8 متر 0.5 متر
حالت استاندارد (Stnd) 6 متر
حالت سرعت بالا (HS) 3.5 متر
سرعت فوق العاده بالا حالت (SHS) 2 متر
شکل پرتو نقطه خط
سایز پرتو قطر تقریبا 2 میلی متر
1متر طول خط:
تقریبا 25 میلی متر
250میلی متر
طول خط :
قطر تقریب 2 میلی متر
500میلی متر
مدل E3NC-LH02 E3NC-LH02+
E39-P52 E3NC-LH01
منبع نور (طول موج) دیود لیزر نیمه هادی قابل مشاهده (660 نانومتر)،
1.35 میلی وات
فاصله
سنجش
حالت گیگا-قدرت (GIGA) 1,200 mm 1,000 mm 70±15 mm
حالت استاندارد (Stnd) 750 mm 600 mm
حالت سرعت بالا (HS) 250 mm 200 mm
حالت سرعت خیلی بالا (SHS) 200 mm 150 mm
شکل پرتو نقطه خط نقطه
سایز پرتو تقریبا 0.8 mm
قطر. در فاصله کانونی 300mm فاصله خط :
تقریبا 45 mm
500 mm
فاصله خط :
تقریبا 100mm
1,000 mm تقریبا 0.1 mm
قطر70mm


238
22 تیر 1395 - 13:45
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - سنسور فوتوالکتریک سری E3NC