رله حفاظتی کنترل جریان سری CMR

رله حفاظتی کنترل جریان سری CMR جی ای سی gic
رله حفاظتی کنترل جریان سری CMR

حفاظت در مقابل اضافه بار، از دست دادن فاز، فاز معکوس و عدم تعادل فاز
محدوده گسترده سنجش جریان از 1 آمپر تا 45 آمپر
تنظیم ریست اتوماتیک و دستی
محافظت در برابر خطا
محافظت در برابر جریان بالا برای زمانی که رتور قفل شده باشد

14
31 فروردین 1395 - 11:49