ترانسیمتر تیپ K دما TR-TMK1A4 _ lutron

"TR-TMK1A4 ترانسیمتر تیپ K دما"
ترانسیمتر تیپ K دما   TR-TMK1A4  _    lutron

"
TR-TMK1A4
ترانسیمتر تیپ K دما
0 ~ 500 C:قابلیت اندازه گیری
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

90
22 تیر 1394 - 15:25
13.jpg