ترانسیمتر مقاومت الکتریکی TR-PTT1A4 _ lutron

"TR-PTT1A4 ترانسیمتر مقاومت الکتریکی"
ترانسیمتر مقاومت الکتریکی   TR-PTT1A4    _    lutron

"TR-PTT1A4
ترانسیمتر مقاومت الکتریکی
(9V DC)قابلیت اندازه گیری تحت ولتاژ
200-50K ohm
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه

"

97
22 تیر 1394 - 15:12
10.jpg