ترانسیمتر سرعت سنج باد lutron _ TR-AMT1A4

"TR-AMT1A4 ترانسیمتر سرعت سنج باد"
ترانسیمتر سرعت سنج باد  lutron   _   TR-AMT1A4

"TR-AMT1A4
ترانسیمتر سرعت سنج باد
قابلیت اندازه گیری: 0.4 ~ 30
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه
"

114
22 تیر 1394 - 14:31
2.jpg