products

ترانسمیتر

ترانسمیتر

ترانسمیتر چیست؟ 

ترانسمیتر به دستگاهی گفته می شود که برای اندازه گیری یک کمیت فیزیکی کاربرد دارد و بعد از اندازه گیری اطلاعات مربوطه را به اتاق کنترل ارسال می کند. در واقع ترانسمیتر ها از چند جز اصلی حسگر ها، مبدل و تقویت کننده ساخته شده اند و در صنایع بالا دست مثل نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، سیمان، داروسازی، ریخته گری و مهندسی پزشکی و هر صنعتی که نیازمند تجهیزات اتوماسیون صنعتی است کاربرد فراوانی دارد.

دسته بندی ترانسمیتر 

می تواتن گفت ترانسمیتر ها به دلیل اندازه گیری یک کمیت فیزیکی جز محصولات ابزار دقیق می باشند اما از آنجایی که توانایی ارسال اطلاعات اندازه گیری شده را دارند می توان آنرا در بین تجهیزات اتوماسیون صنعتی هم دید.