ترانسیمتر اکسیژن TR-DOT1A4 _ lutron

"TR-DOT1A4 ترانسیمتر اکسیژن"
ترانسیمتر اکسیژن   TR-DOT1A4   _     lutron

"TR-DOT1A4
ترانسیمتر اکسیژن
0 ~ 20 mg/L:قابلیت اندازه گیری
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه
"

71
22 تیر 1394 - 14:40
4.jpg