اتوماسیون - جست و جو

اتوماسیون - جستجو در خدمات و محصولات

فروش سنسور زیک

پارس سنسور

فروش انواع سنسورهای نوری یک طرفه، آینه ای،رو در رو و سنسور های القایی دو سیمه و سه سیمه و سنسور خازنی از برندهای آلمانی مانند زیک و پپر،بالوف.

900000

اتوماسیون - جستجو در برگ نماها

ویرا ایمن

ویرا ایمن

اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و سیستم های مدیریت هوش...