تایمر دیجیتال قابل برنامه ریزی رو پنلی

تایمر دیجیتال قابل برنامه ریزی رو پنلی جی ای سی gic
تایمر دیجیتال قابل برنامه ریزی رو پنلی

نمایشگر دیجیتال سون سگمنت با محدوده ولتاژ 110 تا 240 ولت AC
حساسیت سیگنال ورودی: 85 تا 265 ولت AC و 100 تا 265 ولت DC و 20 تا 60 ولت AC/DC
کتابخانه داخلی از 33 توابع برنامه های کاربردی
مراحلی آسان برای دسترسی به برنامه های سفارشی
دو خروجی کانال جداگانه با حالت های انتخاب تایمر

29
31 فروردین 1395 - 13:28