کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV2ME01

کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV2ME01


سفارش با واتساپ
کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV2ME01

GV2ME01 کلید حرارتی ۰٫۱ الی ۰٫۱۶ آمپر
GV2ME02 کلید حرارتی ۰٫۱۶ الی ۰٫۲۵ آمپر
GV2ME03 کلید حرارتی ۰٫۲۵ الی ۰٫۴ آمپر
GV2ME04 کلید حرارتی ۰٫۴ الی ۰٫۶۳ آمپر
GV2ME05 کلید حرارتی ۰٫۶۳ الی ۱ آمپر
GV2ME06 کلید حرارتی ۱ الی ۱٫۶ آمپر
GV2ME07 کلید حرارتی ۱٫۶ الی ۲٫۵ آمپر
GV2ME08 کلید حرارتی ۲٫۵ الی ۴ آمپر
GV2ME10 کلید حرارتی ۴ الی ۶٫۳ آمپر
GV2ME14 کلید حرارتی ۶ الی ۱۰ آمپر،
GV2ME16 کلید حرارتی ۹ الی ۱۴ آمپر،
GV2ME20 کلید حرارتی ۱۳ الی ۱۸ آمپر،
GV2ME21 کلید حرارتی ۱۷ الی ۲۳ آمپر،
GV2ME22 کلید حرارتی ۲۰ الی ۲۵ آمپر،
GV2ME32 کلید حرارتی ۲۴ الی ۳۲ آمپر،
GV3ME80 کلید حرارتی ۵۶ الی ۸۰ آمپر

سفارش با واتساپ

1826
27 تیر 1395 - 9:32
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید حرارتی-رله مغناطیسی GV2ME01