کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NS

کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NS


سفارش با واتساپ
کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NS

NS08N3P2F سه پل ۸۰۰ آمپر فیکس ۵۰kA
NS10N3P2F سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس ۵۰kA
NS12N3P2F سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس ۵۰kA
NS16N3P2F سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس ۵۰kA
NS08N3P2F22A سه پل ۸۰۰ آمپر فیکس موتوری ۵۰kA
NS10N3P2F22A سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس موتوری ۵۰kA
NS12N3P2F22A سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس موتوری ۵۰kA
NS16N3P2F22A سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس موتوری ۵۰kA
NS08N3P2D سه پل ۸۰۰ آمپر کشویی ۵۰kA
NS10N3P2D سه پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی ۵۰kA
NS12N3P2D سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی ۵۰kA
NS16N3P2D سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی ۵۰kA

سفارش با واتساپ

1280
27 تیر 1395 - 10:02
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NS