ترانسفورماتور سه فاز

ترانسفورماتور سه فاز
ترانسفورماتور سه فاز

ولتاژ ورودی: 100V ~ 600V
ولتاژ خروجی: 5V ~ 600V
قدرت خروجی: 20VA ~ 200KVA
فرکانس: 50Hz

9
22 تیر 1395 - 15:50