پاورآنالایزر سه فاز و تک فاز DW-6093 _ lutron

"پاورآنالایزر سه فاز و تک فاز Model: DW-6093 / 3 PHASE,POWER ANALYZER قابلیت اندازه گیری : جریان :20A ̴1200ACA TRUE RMS"
پاورآنالایزر سه فاز و تک فاز   DW-6093   _   lutron

"پاورآنالایزر سه فاز و تک فاز
Model: DW-6093 / 3 PHASE,POWER ANALYZER
قابلیت اندازه گیری :
جریان :20A ̴1200ACA TRUE RMS
ولتاژ :600ACV TRUE RMS 10 ̴
زاویه فاز : -180° ̴ 180°
توان اکتیو : KW,MW,GW
توان ظاهری : KVA,MVA,GVA
توان راکتیو : KVAR,MVAR,GVAR
Watt-Hour/WH,SH.QHPFH
Frequency/HZ , Power factor/PF
ثبت مقادیر همراه با سال/ماه /روز/ساعت/دقیقه/ثانیه
قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه SD Card 1 ̴ 16G
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB ونرم افزار مربوطه جهت رسم گراف و گزارشات
"

97
23 تیر 1394 - 11:05 31 تیر 1394 - 15:52
18.JPG