تایمر آنالوگ ATE-30S

تایمر آنالوگ ATE-30S
تایمر آنالوگ ATE-30S

ویژگی ها :

منبع تغذیه
110/220 VAC
محدوده زمانی
30 ثانیه

12
24 تیر 1395 - 14:39